O Projekcie

Projekt „Akademia Aktywizacji” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. oraz SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ PIERROT & RÓŻA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu:  maj 2022 –wrzesień 2023

Obszar realizacji: województwo mazowieckie gminy: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Gózd, Iłża, Jedlnia –Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 120 osób (63 Kobiet, 57 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z  województwa  mazowieckiego z gminy: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Gózd, Iłża, Jedlnia –Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec od V.2022 do IX.2023

Cele szczegółowe projektu:
1. Wzrost kwalifikacji zawodowych u 65 osób.
2. Wzrost doświadczenia zawodowego u 120 osób.
3. Zwiększenie integracji społecznej UP objętych wsparciem  
4. Wzrost umiejętności poszukiwania pracy u 120 osób.
5. Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy u 120 osób
6. Wzrost umiejętności społecznych u 120 osób
7. Wzrost kompetencji miękkich u 100 osób
Projekt przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:
•    Min 50 Uczestników/czek będzie poszukiwało pracy.
•    Min. 65 Uczestników/czek uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencje.
•    Min. 30 Uczestników/czek będzie pracowało.

W ramach projektu zapewniamy:
•    stypendium stażowe 1536,50  zł netto/m-c
•    stypendium szkoleniowe 9,60 netto/ godz. szkolenia
•    zewnętrzne i wewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
•    zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających do miejsca, w którym odbywa się usługa
•    wyżywienie w czasie szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    badania lekarskie


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 535 727,74 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo